Depression

Det hører med til et nuanceret menneskeliv, at opleve skift i humøret. Der er tunge dage, og der er dage, hvor alt synes lettere. I et normalt liv vil der være perioder, der er præget af sorg, og perioder med glæde. Men selv med disse udsving, er grundstemningen eller humøret dog rimeligt stabilt hos de fleste mennesker. Hos mennesker med depression er stemningslejet eller humøret patologisk ændret. Det nedsænkede stemningsleje påvirker hele personens bevidsthed, og alt eller næsten alt, hvad personen oplever, vil være påvirket heraf. Personen er fastlåst i sit stemningsleje, og kan have en tendens til at se verden forvrænget, og unaturligt sort og håbløs. I modsætning til affekter (korterevarende følelsesmæssige op- eller nedture), er stemninger mere langvarige følelsesmæssige sindstilstande, der ikke behøver at have nogen direkte relation til den aktuelle situation. Stemningsforskydningen er som regel ledsaget af ændringer i aktivitetsniveau, tænkemåde, og selvvurdering.

Psykologerne hos Terapi-rummet online Trine Holmberg