Afhængighed - genvind kontrollen

Betegnelsen afhængighed dækker over en række adfærdsmæssige, kognitive, og fysiologiske ændringer i et menneskes almindelige adfærd. Disse ændringer kan være forbundet med et tvangspræget behov for at udføre bestemte handlinger, eller for at få tilført bestemte rusmidler, for at opnå de belønningsmæssige virkninger man forbinder eller oplever i relation til dem.

Ved længerevarende brug eller opretholdelse af handlingerne skabes ofte en oplevelse af, at bestemte situationer ikke kan mestres uden de pågældende handlinger eller det bestemte rusmiddel. Dette kan skabe en ond cirkel hvori de positive antagelser om den afhængighedsprægede adfærd forstærkes, mens troen på egen livsmestring mindskes. Der skabes tankemønstre, der undertrykker viden om negative konsekvenser, mens der opfindes eller fokuseres på positive konsekvenser af afhængigheden.
I behandlingen arbejder vi med disse antagelser og tankemønstre igennem kognitiv terapi, der er dokumenteret som en af de mest effektive behandlingsformer til afhængighed – genvind kontrollen i dit liv.

Det seneste estimat for danskere med alkoholafhængighed er lavet af det daværende Center for Alkoholforskning i 2005 og ligger på 147.000 personer. Sundhedsstyrelsen skønnede i 2019, at 84.430 personer har et højrisikoforbrug af stoffer.
Studier viser at omtrent hver femte voksen udvikler en afhængighed i løbet af livet.
Afhængighed - genvind kontrollen

Forbrug eller afhængighed?

Forbrug, overforbrug, skadelig brug, afhængighed – definitionerne er mange, og overlappende. Fælles for dem alle er, at de betegner i hvilken mængde en person indtager bestemte rusmidler – og i hvilken grad denne mængde påvirker personens liv, herunder; fysisk og psykisk helbred, samt samfundsmæssige- og sociale arenaer (arbejde, familie, og økonomi).
Ofte ses der en tendens til at negligere både de indtagede mængder og konsekvenser, for at kunne opretholde den hidtidige adfærd. Vi hjælper med at skabe overblik og erkendelse. Ved hjælp af de såkaldt motiverende samtaler (MI), hjælper vi dig gennem ambivalensen, og styrker din tro på at der er en vej ud.

Rusmidler er ikke bare rusmidler – vi tilpasser behandlingen individuelt

Der findes et væld af forskellige rusmidler, og deres fysiologiske og psykiske påvirkninger er lige så forskellige. Dette har stor betydning for behandlingens fokus, da valget af rusmiddel-type ofte hænger sammen med et specifikt behov for en ønsket effekt, og dermed en indikation for at der er en mangel eller et behov der skal udfyldes relaterende til denne effekt. Forestiller man sig rusmidlet som et ”plaster” eller et symptom, arbejder vi altså i behandlingen med at hele selve ”såret” eller årsagen. Her er valget af rusmiddel en vigtig indikator for behandlingens fokus, da der ofte vil være en overensstemmelse mellem de effekter som stoffet promoverer, og en persons baggrundshistorie.

Læs mere om de forskellige rusmidler, og deres virkning her.

Stof – person – miljø

Afhængighed eller skadelig brug af rusmidler hænger ofte sammen med andre faktorer i personen selv og det omgivende miljø. Psykiske problemer som; angst eller depression, kan resultere i en lyst til at ”lukke ned” for følelsesregisteret. Samtidig kan denne form for håndtering af følelser og problemer, have en negativ indflydelse på personens sociale områder i kraft af udfordrede relationer, familie- og arbejdsliv eller lignende. Ligeledes kan generel mistrivsel i en eller flere af livets aspekter, resultere i et øget indtag af rusmidler, og herfra en risiko for udvikling af psykiske problemer.
Som det fremgår, er afhængighed, rusmidler, psykisk og fysisk helbred altså et mange-facettet og kompliceret felt. Derfor er vores behandling individuelt tilpasset til netop dig og dine udfordringer med afhængighed – genvind kontrollen.

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Angsten hæmmer os i vores liv Depression forvrænger din verden Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Opstart - 30 min

- Uden beregning

Vi tilbyder en gratis indledende samtale på 30 minutter. Her kan du få information om den online behandlingsform hos Terapi-rummet online, og vi kan sammen undersøge hvad netop du har brug for.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Grænsesætning kan udvikles og forbedres Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Skriftlig hjælp

Skriv løbende med psykologen

Vi tilbyder hjælp skriftligt. Du har altid dit svar inden for 24 timer på hverdage, og ved behov kan videosessioner løbende tilkøbes.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler

Videosessioner

Videosamtaler enkelt eller i forløb

Du kan booke videokonsultationer både enkelte og i forløb. Er du mere til det skriftlige, tilbyder vi ligeledes dette i kombination.

Vi tilbyder samtaler både dag og aften.

Læs mere

Kontakt os - vi hjælper dig videre Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Indhent ikke selvværdet med høj selvtillid

Udredning

Komplet screening i forhold til symptomer og problemstillinger

Vi har flere års erfaring med online udredning og visitation. Vi kan tilbyde en grundig afdækning af af det psykiske symptombillede, sådan at du har et solidt grundlag at arbejde videre med.

Læs mere

Kontakt os

+45 61489600
kontakt@terapi-rummet.online