Spiseforstyrrelser - et overblik

Vi tilbyder online psykologhjælp til spiseforstyrrelser – kontakt os for at høre mere, eller book en tid nu hos én af vores psykologer.

Spiseforstyrrelser er en betegnelse, der dækker over en række sygdomme karakteriseret ved forstyrret spisning. Herunder findes bl.a. anorexia nervosa (nervøs spisevægring), bulimia nervosa (nervøs spiseanfaldstilbøjelighed), spiseforstyrrelse hos småbørn, pica (spisning af forskellige genstande, som egentlig ikke er spiselige), binge eating disorder (BED – betegner spisning af store mængder mad, uden at gøre brug af udrensningsmetoder som ved bulimia nervosa), samt anden spiseforstyrrelse (anden spiseforstyrrelse dækker her over mennesker, der har problemer med deres spisning, men som ikke opfylder kriterierne for én af de andre spiseforstyrrelser. Af de nævnte spisefortyrrelser er anorexia nervosa (anoreksi) og bulimia nervosa (bulimi) de to mest almindelige former.

Anoreksi debutterer oftest i teenageårene. Det anslås at omkring 0,5 % af teenage piger og unge kvinder er ramt af anoreksi, og der ses nu en debut helt ned i otteårsalderen.
Bulimi debuterer oftest ved overgangen mellem teenageår og voksenalder. Det anslås at 2% af unge danske kvinder har lidelsen.
Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Anoreksi - en spiseforstyrrelse med debut ned til 8 års alderen

Anoreksi debutterer oftest i teenageårene. Det anslås at omkring 0,5 % af teenage piger og unge kvinder er ramt af anoreksi, og der ses nu en debut helt ned i otteårsalderen.
Sygdommen udløses som regel i forbindelse med udfordrende livsomstændigheder knyttet til seperationsprocesser og identitetsdannelser i puberteten.
I relation til anoreksi ses ofte slankekure, uden at der objektivt set behøver at være behov herfor. Herudover ses overdreven eller ekstrem motion eller sport.
Kalorieindtag og forbrænding underkastes en ekstrem kontrol, og der kan udvikles tvangsprægede adfærdsmønstre omkring kost, spisning og motion.
Fokus på krop og kost bliver efterhånden en fuldtidsbeskæftigelse, på bekostning af skole, arbejde og sociale relationer. Der ses depressive episoder, samt udtalt irritabilitet.
Sygdomsindsigt og erkendelse ses ofte meget ringe, eller ligefrem manglende.

Bulimi - den hyppigst forekommende spiseforstyrrelse

Bulimi er gradvist gennem de sidste 30 år blevet den hyppigst forekommende spiseforstyrrelse. I modsætning til anoreksi, som debutterer i teenageårene, debuterer bulimi først ved overgangen mellem teenage og voksenalderen. Det anslås at omkring 2% af unge danske kvinder har lidelsen.
Bulimi starter ofte som en generel utilfredshed med krop og vægt. For at opnå vægttab spiser personen restriktivt, indleder en række slankekure, og øger mængden af sport eller motion.
I stedet for at tabe sig, som det er tilfældet ved anoreksi, udvikles i stedet en periodevis og voldsom trang til mad, der medfører overspisning og kontroltab. Overspisning og kontroltab er de to hoved-kriterier ved bulimi. Kontroltabet betyder her, at overspisningerne ikke kan stoppes, og der indtages i stedet unaturligt store mængder mad. Disse overspisninger ledsages efterfølgende af følelser af panik eller afmagt, og en stærk trang til at råde bod på den fedende virkning, som overspisningen vil afstedkomme.
Overspisningerne i bulimi hænger tæt sammen med de vægtreducerende aktiviteter som efterfølgende initieres. Her er opkastninger en hyppigt anvendt strategi. Ligeledes ses anvendelsen af afføringsmidler hertil. Den måske mest anvendte strategi for vægtreduktion ved bulimi er overdreven fysisk motion. Der ses ofte tvangsprægede ritualer som f.eks. at der ikke må indtages føde igen, før den vægtreducerende aktivitet er udført.

Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Har du brug for online psykologhjælp til spiseforstyrrelser, eller er du pårørende til et menneske med spiseforstyrrelse, så kontakt os for mere information, eller book en tid nu hos én af vores psykologer.

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Angsten hæmmer os i vores liv Depression forvrænger din verden Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Opstart - 30 min

- Uden beregning

Vi tilbyder en gratis indledende samtale på 30 minutter. Her kan du få information om den online behandlingsform hos Terapi-rummet online, og vi kan sammen undersøge hvad netop du har brug for.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Grænsesætning kan udvikles og forbedres Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Skriftlig hjælp

Skriv løbende med psykologen

Vi tilbyder hjælp skriftligt. Du har altid dit svar inden for 24 timer på hverdage, og ved behov kan videosessioner løbende tilkøbes.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler

Videosessioner

Videosamtaler enkelt eller i forløb

Du kan booke videokonsultationer både enkelte og i forløb. Er du mere til det skriftlige, tilbyder vi ligeledes dette i kombination.

Vi tilbyder samtaler både dag og aften.

Læs mere

Kontakt os - vi hjælper dig videre Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Indhent ikke selvværdet med høj selvtillid

Udredning

Komplet screening i forhold til symptomer og problemstillinger

Vi har flere års erfaring med online udredning og visitation. Vi kan tilbyde en grundig afdækning af af det psykiske symptombillede, sådan at du har et solidt grundlag at arbejde videre med.

Læs mere

Kontakt os

+45 61489600
kontakt@terapi-rummet.online