Genfind tilliden til livet efter sorgen

Sorg er en naturlig og følelsesmæssig reaktion på et tab, eller på truslen om et tab. Du skal således ikke ”komme over” sorgen, eller ”komme videre” – men du skal kunne lære at leve med sorgen. Et tab kan være en elsket person, som dør, men det kan også være tab af job, sygdom, skilsmisse, relationer der går i stykker, eller børn, der flytter hjemmefra. Ved et tab igangsættes en helt naturlig sorgproces – kroppen og sindet går i gang med at tilpasse sig, og forstå at vi har mistet noget.  Når man rammes af sorg, mister man tilliden til verden for en stund. Livsgrundlaget kan virke truet, og verden kan synes meningsløs. Vi hjælper dig med at genfinde tilliden og finde mening med livet igen.
 • Ca. 200.000 mennesker mister en nærtstående i Danmark hvert år

 • Omkring 8% eller 15.000 får kompleks sorg

 

Kilde: Risk of serious mental health conditions after loss of a close relative: A nationwide population-based cohort study – World Psychiatry (2017)

Genfind tilliden til livet efter sorgen

Sorgprocessen

I en sorgproces er det afgørende at du har nogen at dele din sorg med, så du kan få sat ord på de tanker og følelser du har.
Til tider kan en sorgreaktion være så voldsom, at den kan være svær at rumme for familie eller nære relationer. Svære følelser som vrede, skam eller lignende kan gøre, at det synes umuligt at takle sorgprocessen. For nogle mennesker kan det resultere i, at man bliver fastlåst i sorgen. Processen kan udvikle sig til det, der kaldes en kompliceret sorgproces, med symptomer som angst eller depression. Dette kan blokere for bearbejdningen af sorgen, og kræver hjælp til behandling. Læs mere om kompliceret sorg og kendetegn herpå, længere nede på siden.
Uanset hvor du er i din sorg, støtter og hjælper vi dig igennem forløbet, så du kan lære at leve med dit tab. Genfind tilliden til livet efter sorgen

Naturlige reaktioner på sorg

Herunder finder du et udpluk af naturlige følesesmæssige, tankemæssige, adfærdsmæssige og somatiske reaktioner i sorgprocessen.

Følelsesmæssige reaktioner
 • Chok
 • Tristhed, fortvivlelse
 • Angst, bekymring
 • Aggression, vrede, irritabilitet
 • Skyld, skam
 • Nedsat lyst og interesse
 • Håbløshed, modløshed, hjælpeløshed, afmagt
 • Ensomhed, forladthed, tomhed
 • Savn og længsel
Fysiske reaktioner
 • Søvnproblemer
 • Ændret appetit, trøstespisning
 • Nedsat energi, træthed
 • Anspændthed
 • Ondt i brystet, ændret hjerterytme, ondt i maven, hovedpine, kvalme, svimmelhed, diffuse smerter
Kognitive reaktioner
 • Uvirklighedsfølelser
 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Nedsat evne til at bevare overblik, planlægge, beslutte mm.
 • Sanse- og perceptionsforstyrrelser
 • Grubleri, selvbebrejdelser
 • Optagethed af tanker om død og om afdøde
 • Optagethed af nye, fremtidige tab
 • Bekymringer om fremtiden
 • Selvmordstanker
 • Tanker om meningsløshed
Sociale og eksistentielle reaktioner
 • Social isolation, indadvendthed
 • Grådlabilitet
 • Uro, hyperaktivitet
 • Øget behov for støtte og kontakt
 • Aktiv undgåelse af minder om tabet
 • Misbrugsadfærd, fest, druk
 • Meningsløshed, identitetstab
 • Oplevelser af uretfærdighed mm.

Kompliceret sorg

Langt de fleste sorgreaktioner indebærer en psykisk belastning og et forhøjet stressniveau, der aftager over tid. Men for nogle vedbliver sorgen at være intens og udvikler sig til at være invaliderende for livskvaliteten. Det kan måske være svært at fungere i relationer, socialt og arbejdsmæssigt. Når sorgen på denne måde bliver livsindskrænkende og vedvarende, kan man tale om kompliceret sorg, der kan være behandlingskrævende.

Tegn på kompliceret sorg

 • Den følelsesmæssige intensitet i sorgen reduceres ikke gradvist
 • Problemer med at acceptere tabet, eller en komplet benægtelse af tabet
 • Undgåelse af steder, situationer eller personer, som minder om tabet
 • Følelser af stærk fortvivlelse og meningsløshed
 • Et vedvarende stærkt savn og længsel, der påvirker livskvalitet og dagligdag
 • Udtalt og langvarig tilbagetrækning fra social kontakt
 • Påtrængende og hyppige minder om afdøde eller om tabet
 • Søvnforstyrrelser og/eller ændret appetit
 • Angst og panikanfald
 • Koncentrationsbesvær
 • Selvmordstanker
 • Udfordringer med at opretholde en normal hverdag på længere sigt
 • Tab af interesse for daglige funktioner, interesser, eller arbejde
Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Angsten hæmmer os i vores liv Depression forvrænger din verden Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Opstart - 30 min

- Uden beregning

Vi tilbyder en gratis indledende samtale på 30 minutter. Her kan du få information om den online behandlingsform hos Terapi-rummet online, og vi kan sammen undersøge hvad netop du har brug for.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Grænsesætning kan udvikles og forbedres Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Skriftlig hjælp

Skriv løbende med psykologen

Vi tilbyder hjælp skriftligt. Du har altid dit svar inden for 24 timer på hverdage, og ved behov kan videosessioner løbende tilkøbes.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler

Videosessioner

Videosamtaler enkelt eller i forløb

Du kan booke videokonsultationer både enkelte og i forløb. Er du mere til det skriftlige, tilbyder vi ligeledes dette i kombination.

Vi tilbyder samtaler både dag og aften.

Læs mere

Kontakt os - vi hjælper dig videre Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Indhent ikke selvværdet med høj selvtillid

Udredning

Komplet screening i forhold til symptomer og problemstillinger

Vi har flere års erfaring med online udredning og visitation. Vi kan tilbyde en grundig afdækning af af det psykiske symptombillede, sådan at du har et solidt grundlag at arbejde videre med.

Læs mere

Kontakt os

+45 61489600
kontakt@terapi-rummet.online