Grænsesætning kan udvikles og forbedres

For mange mennesker er grænsesætning rigtigt svært. Men grænsesætning kan udvikles og forbedres. Dét at kunne sætte grænser for sig selv og andre er en uvurdérlig menneskelig kompetence. Fra du står op til du går i seng, indfinder du dig i op til flere situationer, hvor det er påkrævet at du tager stilling, og siger til og fra. Det kan være chefen der foreslår et ekstra projekt i netop den uge, hvor du i forvejen har travlt, eller hvor du har planlagt hyggetid med familien. Det kan være familie eller nære relationer, der har brug for hjælp. Det kan være sårende sætninger, eller behandling af din person, som du ikke synes er okay.

Mennesker med ringe evne til at sætte grænser, kan opleve at blive ”tromlet” – det er nemt at gøre med et menneske, der altid siger ja, og ikke siger fra. Der kan være en oplevelse af, at være ”bagklog” – at fortryde, at opleve samtaler inde i hovedet, hvor man siger ”dét er ikke okay!”. Effekten er svær at spore, da disse oplevelser sjældent kommunikeres ud til de rette modtagere.
Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Hvis jeg bare siger ja, så kan de måske lide mig

Der kan være mange årsager til at det er svært at sætte grænser i livet. Nogle hænger sammen med et menneskes personlighed, mens andre måske relaterer sig til, at vores grænser livet igennem har været overtrådt – det har måske ikke været okay at vi satte grænser igennem vores opvækst. Nogle gange hænger grænsesætningen sammen med selvværdet – ”hvis jeg siger ja, så kan de måske lide mig”.

Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Grænsesætning kan udvikles og forbedres. Sammen med dig undersøger vi hvordan dine personlige grænser relaterer sig til det liv du har levet, og til det liv du lever i dag. Vi anvender tilgangen Compassion fokuseret terapi, der retter sig mod en større forståelse og accept af dine oplevelser, samt arbejdet med at bruge disse oplevelser konstruktivt i grænsesætningen.

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Angsten hæmmer os i vores liv Depression forvrænger din verden Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Opstart - 30 min

- Uden beregning

Vi tilbyder en gratis indledende samtale på 30 minutter. Her kan du få information om den online behandlingsform hos Terapi-rummet online, og vi kan sammen undersøge hvad netop du har brug for.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Grænsesætning kan udvikles og forbedres Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Skriftlig hjælp

Skriv løbende med psykologen

Vi tilbyder hjælp skriftligt. Du har altid dit svar inden for 24 timer på hverdage, og ved behov kan videosessioner løbende tilkøbes.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler

Videosessioner

Videosamtaler enkelt eller i forløb

Du kan booke videokonsultationer både enkelte og i forløb. Er du mere til det skriftlige, tilbyder vi ligeledes dette i kombination.

Vi tilbyder samtaler både dag og aften.

Læs mere

Kontakt os - vi hjælper dig videre Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Indhent ikke selvværdet med høj selvtillid

Udredning

Komplet screening i forhold til symptomer og problemstillinger

Vi har flere års erfaring med online udredning og visitation. Vi kan tilbyde en grundig afdækning af af det psykiske symptombillede, sådan at du har et solidt grundlag at arbejde videre med.

Læs mere

Kontakt os

+45 61489600
kontakt@terapi-rummet.online