Angsten er adfærdsregulerende

Angst betegner et ubehag eller en indre uro, som for både mennesker og dyrs vedkommende har en stor adfærdsregulerende betydning. Ud fra et evolutionært synspunkt hænger tilstanden sammen med den tilstand som man bringer sig i, når en fare skal håndteres eller undgås. Frygt bruges her ofte til at betegne en angst der er rettet mod en specifik trussel. Forestiller man sig livet på savannen da vore forfædre levede, har angsten og håndteringen heraf, været af afgørende betydning for overlevelsen. Trusselsbilledet, der udløser angstmekanismer, har siden ændret sig, og udover de ydre farer som for eksempel slanger, mørke og højder, har også vores stilling i hierarkiske organiserede grupper, været bestemmende for hvor og hvordan faren kom. Afkodning af, hvad de andre i flokken var ude på, og hvem og hvordan man udfordrede eller allierede sig med, har været bestemmende for færdigheder og fobier.

Man anslår, at omkring 300.000 danskere har en eller anden form for angstlidelse, og mindst hver tiende rammes en gang i livet af en angsttilstand. I de sidste ti år er især antallet af børn og unge, der får en angstdiagnose, steget kraftigt. Dette kan til dels skyldes, at vi er blevet bedre til at diagnosticere. Men flere peger også på et øget præstationspres som årsag.
Angsten hæmmer os i vores liv

Udvikling af undvigeadfærd

Angst kan måske have sin største effekt ved sit fravær. Denne behagelige tilstand – et fravær af angst – vil enhver helst være i. Hvad enten man beslutter sig for at blive i sin seng, oppe i træet, eller lade være at sige lederen eller de andre i gruppen imod, er det forbundet med en vis type af midlertidig lettelse at undgå situationer, som hjernen synes er farlige.
Normal og sund angst tjener altså stadig det vigtige formål at regulere vores adfærd, sådan at vi ikke gør ting, der får os i vanskeligheder fysisk eller socialt.

Angsten hæmmer os i vores liv

Nogle gange bliver angst usund, og angsten hæmmer os i vores liv og relationer. Ubehaget eller den indre uro bliver vedvarende, og der udvikles en undvigeadfærd, der kan virke indskrænkende eller isolerende. Tanker eller bekymringer om selv eller andre kan forstærke de ubehagelige følelser, der samtidigt har indflydelse på hvilke signaler kroppen udsender. I behandlingen af angst arbejder vi med en forståelse af alle de interaktioner, der finder sted mellem følelser, tanker, krop, og adfærd. Vi balancerer det naturlige og forståelige i den angstfyldte følelse, med ønsket om at kunne udfordre og arbejde med det der forårsager ubehaget og problematisk adfærd i dit liv.

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Angsten hæmmer os i vores liv Depression forvrænger din verden Grænsesætning kan udvikles og forbedres

Opstart - 30 min

- Uden beregning

Vi tilbyder en gratis indledende samtale på 30 minutter. Her kan du få information om den online behandlingsform hos Terapi-rummet online, og vi kan sammen undersøge hvad netop du har brug for.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Grænsesætning kan udvikles og forbedres Online psykologhjælp til spiseforstyrrelser

Skriftlig hjælp

Skriv løbende med psykologen

Vi tilbyder hjælp skriftligt. Du har altid dit svar inden for 24 timer på hverdage, og ved behov kan videosessioner løbende tilkøbes.

Læs mere

Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler

Videosessioner

Videosamtaler enkelt eller i forløb

Du kan booke videokonsultationer både enkelte og i forløb. Er du mere til det skriftlige, tilbyder vi ligeledes dette i kombination.

Vi tilbyder samtaler både dag og aften.

Læs mere

Kontakt os - vi hjælper dig videre Priser og abonnementsordninger på psykologsamtaler Afhængighed - genvind kontrollen Indhent ikke selvværdet med høj selvtillid

Udredning

Komplet screening i forhold til symptomer og problemstillinger

Vi har flere års erfaring med online udredning og visitation. Vi kan tilbyde en grundig afdækning af af det psykiske symptombillede, sådan at du har et solidt grundlag at arbejde videre med.

Læs mere

Kontakt os

+45 61489600
kontakt@terapi-rummet.online