Vi tilbyder hjælp til netop dine udfordringer

Vi møder alle udfordringer og bump igennem vores vej i livet. Hos Terapi-rummet online har vi erfaring med mange af disse udfordringer, og vi tilbyder også hjælp til netop din problemstilling. Læs mere om de forskellige fagområder og tematikker, eller kontakt os for en snak om hvordan vi kan hjælpe netop dig.

Angst

Nogle gange bliver angst usund, og hæmmer os i vores liv og relationer. Ubehaget eller den indre uro bliver vedvarende, og der udvikles en undvigeadfærd, der kan virke indskrænkende eller isolerende.

Depression

Depression optræder i episoder, kaldet depressive episoder, som i mange tilfælde indtræffer efter tab, sygdom, omvæltninger eller stressfulde livshændelser, men som også kan indtræffe uden nogen identificerbar årsag.

Afhængighed

Betegnelsen afhængighed dækker over en række adfærdsmæssige, kognitive, og fysiologiske ændringer i et menneskes almindelige adfærd. Disse ændringer kan være forbundet med et tvangspræget behov for at udføre bestemte handlinger, eller for at få tilført bestemte rusmidler.

Stress

Vi hjælper dig med at forebygge eller komme godt videre efter en stress reaktion. Vi anvender tilgange som compassionfokuseret terapi og ACT, hvorigennem du vil få værktøjer til at leve et mere tilfredsfyldt og balanceret liv.

Sorg

Når man rammes sorg, mister man tilliden til verden for en stund. Livsgrundlaget kan virke truet, og verden kan synes meningsløs. Vi hjælper dig med at genfinde tilliden og finde mening med livet igen.

Selvværd

Lavt selvværd kan være en udfordring i mange af livets aspekter. Det kan begrænse os i at leve det liv vi gerne vil leve, og gøre at vi kommer til at trække os fra situationer eller begivenheder, som vi egentlig gerne ville være en del af.

Grænsesætning

Der kan være mange årsager til at det er svært at sætte grænser i livet. Nogle hænger sammen med et menneskes personlighed, mens andre måske relaterer sig til, at vores grænser livet igennem har været overtrådt – det har måske ikke været okay at vi satte grænser igennem vores opvækst.

Corona

Coronaangst bliver en angstlidelse, når ens tanker, følelser, kropslige reaktioner og handlinger ikke længere er til hjælp, når de opleves som uønskede og overdrevne, og når angsten begynder at gribe ind i ens hverdag.

Pårørende

Når nogen man holder af og elsker bliver ramt af tab eller psykisk sygdom, vil man som pårørende gerne hjælpe. Man vil gerne forstå og skabe mening i situationen. Men hvordan hjælper man bedst muligt?

Spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er en betegnelse, der dækker over en række sygdomme karakteriseret ved forstyrret spisning. Lidelsen er indgribende på både det personlige, sociale og relationelle plan.

Fordelene ved onlinebehandling er mange, da man her kan kombinere den personlige kontakt med internettets fleksibilitet og tilgængelighed. Det kan være at et travlt arbejdsliv, skæve arbejdstider, eller udlandsophold, gør det svært, at finde tid og mulighed for at få psykologhjælp – her tilbyder den online behandlingsform frihed og fleksibilitet, der kan passe ind uanset livssituation. Læs mere om vores fagområder og tematikker herover
Onlinebehandling en effektiv og fleksibel behandlingsform Fagområder og tematikker

Læs om at gå til psykolog online

Onlinebehandling en effektiv og fleksibel behandlingsform Fagområder og tematikker Din psykolog - dit rum - online

Hvordan går man til psykolog online? Er det som at være der selv? Virker det lige så godt?

Læs om hvordan du går til psykolog online og hvordan du kommer i gang med online psykologhjælp. For nogle kan det virke svært eller usikkert, at skulle tage det første skridt ud i en, endnu ukendt, verden af teknologi og onlinebaseret videokonsultation – derfor har vi lavet en oversigt med de få tekniske anbefalinger, samt en række råd til den gode online samtale. Her finder du også en oversigt over den nyeste forskning inden for online behandling.

Kontakt os

+45 61489600
kontakt@terapi-rummet.online